Pneumatic adalah sebuah istilah yang merujuk kepada teknologi yang menggunakan udara bertekanan untuk menggerakkan dan mengendalikan berbagai jenis mekanisme dan peralatan. …